Muhammad Zawawi dari Terengganu Malaysia Percaya Mimpi Muhammad Qasim

Ini adalah testimoni dari Saudara Muhammad Zawawi dari Terengganu Malaysia.


A’uzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabil’alamin Allahuma solli’ala sayyidina Muhammad Wa’ala ali sayyidina Muhammad

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Saya Muhammad Zawawi Bin Ibrahim dari Terengganu Malaysia.

Saya sangat percaya bahwa mimpi Muhammad Qasim bin Abdul Karim dari Pakistan adalah mimpi yang benar dari Allah ﷻ. Isi mimpi atau mubasshirat darinya sejajar dengan Al-Qur’an dan Al-Hadits. Saya tegaskan pesan utamanya yaitu menahan diri dari segala bentuk syirik, terutama syirik modern. Saya menyerukan kepada seluruh umat Islam di dunia, khususnya para ulama untuk berdoa dengan mimpinya sebelum murka Allah ﷻ datang kepada kita. Semoga Allah ﷻ memberikan petunjuk dan pemahaman yang begitu banyak kepada kita.

Wabillahitaufik Walhidayah, Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh


Video testimoni Muhammad Zawawi dari Terengganu Malaysia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *